Tag Archives: Yoshihiko Iida

Kyoto Institute, Library and Archives

Kyoto Institute, Library and Archives
Designer:Yoshihiko Iida
Place:Sakyo-ku,Kyoto-shi,Kyoto-fu,Japan
Completion Year:2016
http://www.pref.kyoto.jp/rekisaikan/
35.04851, 135.76694

Advertisements